អគ្គលេខាធិការ កីឡាបាល់បោះកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង៦ មានតែប្រទេសប្រ៊ុយណេ មួយ មានសិទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែល
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះកម្ពុជា លោក កៅ កាន់ណាលី បញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង៦ ដែលចូលរួមប្រកួតជម្រុះ FIBA អាស៊ី ជុំទី១ FIBA Asia Cup 2021 Pre-Qualifiers គឺមានតែប្រទេសប្រ៊ុយណេមួយ មានសិទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែល និងកម្ពុជា ចំណែកឯ ៤ប្រទេសផ្សេងទៀត មានកម្រិតបច្ចេកទេសខ្ពស់ជាងដាច់ ។
 

អត្ថបទទាក់ទង