កីឡាការិនី ស្រួង ភាវី អះអាងថា នាងមិនលះបង់សញ្ជាតិកម្ពុជា ឡើយបើទោះបីជា កូរ៉េ ចង់ផ្តល់សញ្ជាតិអោយនាងក៏ដោយ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

 

កីឡាការិនី ផ្នែកកីឡាស្នុកឃ័រ ដែលកំពុងប្រកបអាជីព នៅប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូង ស្រួង ភាវី អះអាងថា នាងមិនលះបង់ សញ្ជាតិ កម្ពុជា ឡើយបើទោះបីជា កូរ៉េចង់ផ្តល់សញ្ជាតិអោយនាងក៏ដោយ តាមរយៈភាព ល្បីល្បាញ របស់នាង ដែលធ្លាប់ ឈ្នះពាន រង្វាន់ ជាច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិ   កាបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើង នៅអាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ គ្រាត្រឡប់មក ចូលរួម មហាសន្និ បាតកីឡាប៊ីយ៉ា និងស្នុកឃ័រកម្ពុជា នាថ្ងៃសុក្រ ខែមិថុនាខាងមុខនេះ ។
 

អត្ថបទទាក់ទង