កីឡាការិនីស្នុកឃ័រ ឆ្នើមរបស់កម្ពុជា ស្រួង ភាវី ដែលកំពុងប្រកបអាជីពនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

កីឡាការិនីស្នុកឃ័រ ឆ្នើមរបស់កម្ពុជា ស្រួង ភាវី ដែលកំពុងប្រកបអាជីពនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនឹងមោទនភាពក្រៃលែងដោយកីឡាការិនីរូបនេះនាំមកជាមួយភាពល្បីល្បាញដោយធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់លើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើន ។

អត្ថបទទាក់ទង