ស្ថាបនិកសំខាន់ៗជាច្រើនរូបខិតខំកសាងសហព័ន្ធកីឡាស្នូកឃ័រកម្ពុជាឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញ
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

         

សហព័ន្ធកីឡាស្នូកឃ័រកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើមហាសន្តិបាតអាណត្តិទី១ ឆ្នាំ២០១៨ដល់ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការ ជាតិ អូឡាំពិកកម្ពុជា ក្រោមការខិត​ខំពី​ស្ថាបនិក សំខាន់ៗ ជាច្រើន រូប ដើម្បីកសាងឲ្យវិស័យស្នូកឃ័រនេះមានជីវិតរស់ឡើងវិញ ក្រោយពេល​ដែល សហព័ន្ធ ជំនាញមួយ នេះដួលរលំ មិនមានសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ។

អត្ថបទទាក់ទង