ខ្សែភាពយន្តរន្ធត់ទាំង៧ដែលចេញក្នុងឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៨

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ មានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនកំពុងតែដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការ ហើយខ្លះទៀតកំពុងតែរងចាំថ្ងៃដាក់បញ្ចាំងផងដែរ។
ទាំងនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់ទាំង៧ដែលចេញក្នុងឆ្នាំ២០១៨៖

Hellraiser: Judgement

Annihilation

The Strangers: Prey at Night

 

Unsane

The Nun

Halloween


អត្ថបទទាក់ទង