កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីនោះទេ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ឡើយ ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីដែរ។ គិតមកដល់ថ្ងៃទី៤ច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន២៩២នាក់ ក្នុងចំណោមនោះបានជាសះស្បើយចំនួន២៨៣នាក់ និងនៅសល់៩នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ៕


អត្ថបទទាក់ទង