កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីនោះទេ
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី៣ច្ឆិកានេះ បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ឡើយ ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីដែរ។ 

គិតមកដល់ថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន២៩២នាក់ ក្នុងចំណោមនោះបានជាសះស្បើយចំនួន២៨៣នាក់ និងនៅសល់៩នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។


អត្ថបទទាក់ទង