នៅថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីផងដែរ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃ២៣តុលាឆ្នាំ២០២០នេះ បានឲ្យដឹងថា គេពុំបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីនៅទេ។ ជាមួយគ្នានោះដែរ នៅថ្ងៃនេះក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីនោះដែរ។

គិតរហូតមកដល់ថ្ងៃ២៣តុលានេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២៨៦នាក់ហើយ ក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ២៨០នាក់ និងនៅសល់៦នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ។


អត្ថបទទាក់ទង


Error
Whoops, looks like something went wrong.