ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹកនៃថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

ក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បេីយ ១០០% ជាលេីកទីពីរ  នូវករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំង ២៧៤នាក់ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹកនៃថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា (មានជូនក្រាហ្វិកខាងក្រោម) គឺ ៖
១. មិនមានរកឃេីញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី
២. អ្នកព្យាបាលជាសះស្បេីយ ១០០% ជាលេីកទីពីរ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសអ្នកជាសះស្បេីយ ១០០% លេីកទី១ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០  និងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាសះស្បេីយនេះ ចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
៣. មិនមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅសេសសល់ សម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឡេីយ
៤. មិនមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩
៥. មិនទាន់មានការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៌ នៅឡេីយទេ ៕


អត្ថបទទាក់ទង