គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការស្តីពី ភាពជាដៃគូរ និងសាមគ្គីភាពជាសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងកូវីដ១៩ (Covid19)
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០


អត្ថបទទាក់ទង