ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ដោយគោរពតាមគោលការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ រសប់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី សូមឲ្យបិទ KTV និងរោងភាពយន្ត នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី១៧មីនានេះរហូតដល់ពេលជម្ងឺកូវីដ១៩បានធូរស្រាលវិញ
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០


អត្ថបទទាក់ទង