ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ក្រសួងសុខាភិបាលគ្រោងយកយកសណ្ឋាគារមួយជាកន្លែងពិនិត្យ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

យោងតាមសេចក្ដជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃ១៧មីនានេះ បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាល សហការជាមួយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ គ្រោងនឹងប្រើប្រាស់សណ្ឋាគារ Great Duke អតីតសណ្ឋាគារអាំងទែកុងទីណង់តាល់ ជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩៕ធ.ដ


អត្ថបទទាក់ទង