អត្តពលិកកីឡាបេស្បលកម្ពុជា (Baseball) ចេញដំណើរទៅប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ ហ្វីលីពីន ថ្ងៃទី០៣ វេលាម៉ោង១៣.០០ នាឆ្នេរ Subic សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣០
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

អត្តពលិកកីឡាបេស្បលកម្ពុជា (Baseball) ចេញដំណើរទៅប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ ហ្វីលីពីន  ថ្ងៃទី០៣ វេលាម៉ោង១៣.០០ នាឆ្នេរ Subic សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣០។ (លទ្ធផលបច្ចេកទេស ក្រុមការងារនឹងជម្រាមជូននាពេលការប្រកួតចប់)


អត្ថបទទាក់ទង