បន្ទាប់ពីយកឈ្នះឥណ្ឌា ក្រុមបាល់បោះជិះរទេះនារីកម្ពុជា បានយកឈ្នះ ក្រុមអាហ្គានីស្ថាន ក្នុងលទ្ធផល ៣៨ទល់៣២
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩