តំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងរងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃ២១ដល់២៧វិច្ឆិកា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃស២១វិច្ឆិកានេះ បានឲ្យដឹងថា តំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់១៩អង្សារសេ៕ធ.ដ


អត្ថបទទាក់ទង