ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការការពារសុខភាពនាពេលរដូវរងារ និងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩


អត្ថបទទាក់ទង