មានករណីអគ្គិសភ័យថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅក្បែរផ្សារទំនើបសាម៉ូដឺរ៉ា ក្រុងព្រះសីហនុ នៅកំឡុងម៉ោង៩,០០នាទីយប់ថ្ងៃទី០១វិច្ឆិកា២០១៩
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

មានករណីអគ្គិសភ័យថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅក្បែរផ្សារទំនើបសាម៉ូដឺរ៉ា ក្រុងព្រះសីហនុ នៅកំឡុងម៉ោង៩,០០នាទីយប់ថ្ងៃទី០១វិច្ឆិកា២០១៩។
រថយន្តសង្គ្រោះកំពុងអន្តរាគមន៍ហើយ។

Update:នៅម៉ោង១០ កំលាំងសង្រ្គោះបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំស្រុង។
ព័ត៌មានលំអិតនឹងជូនតាមក្រោយ។

 

 

 


អត្ថបទទាក់ទង