ស្ថានទូតខ្មែរនៅថៃ ប្រកាសថា ពលករខ្មែរ កំពុងបម្រើការងារតាមធម្មតានៅប្រទេសថៃ មិនមានការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជា ជាគំហុកនោះឡើយ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩


អត្ថបទទាក់ទង