កែវយឺតអវកាស James Webb Space Telescope ទទួលជោគជ័យ ក្នុងការធ្វើតេស្តខែលការពារកម្តៅព្រះអាទិត្យ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

សហរដ្ឋអាម៉េរិក៖ កែវយឺតអវកាសជំនាន់ថ្មី ចេមវេបស្ពេស តេលេស្កូប របស់អង្គការ NASA បានទទួលជោគជ័យ ក្នុងការធ្វើតេស្តខែលការពារកម្តៅព្រះអាទិត្យ។ យ៉ាងណាមិញ កែវយឺតអវកាស ចេម វេប នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាច្រើនទៀត មុនពេលវាត្រូវគេបាញ់បង្ហោះនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាម៉េរិក NASA បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថា ខ្លួនទើបទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តទៅលើខែលពិសេស ដែលមានតួនាទីការពារកែវយឺតអវកាស ចេមវេប ពីរលកវិទ្យុសកម្មដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះអាទិត្យ ហើយជួយគ្រប់គ្រងស៊ីតុណ្ហភាពនៃភ្នែកអុបទិច និងប្រព័ន្ធស្ទាបស្ទង់ សេនសឺរ របស់វា។ ខែលការពារកម្តៅព្រះអាទិត្យរបស់កែវយឺតអវកាសនេះ មានស្រទាប់ចំនួន៥ និង ទំហំប្រហែលប៉ុនកន្លែងសម្រាប់វាយកូនបាល់ ថែននីស៕ធ.ដ