ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ខេតក្រចេះ៖ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍កើនឡើង១១,២៨%បើធៀបទៅនឹង រយ:ពេលបីថ្ងៃដូចគ្នានៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំមុន៕..អា
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩


អត្ថបទទាក់ទង