ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ខេត្តកំពតជាគោលដៅទេសចរណ៍មានសក្តានុពលដ៏សំខាន់ដែលសម្បូរណ៍ទៅដោយ រម្មណីយដ្ឋានធម្មជាតិ និងផល្លានុផលជាច្រើនដែលបានស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ ទៅកម្សាន្តមិនដែលរំលងឡើយ
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩


អត្ថបទទាក់ទង