រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម ចុះពិនិត្យមើលកសិដ្ឋានវារីវប្បកម្ម ចិញ្ចឹមមាន់ ជ្រូក និងសិប្បកម្មឫស្សី របស់អង្គការ Smilling Gecko (តុកកែញញឹម) (មានវីដេអូ)
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩


អត្ថបទទាក់ទង