អប្សរាណេត ២១ សីហា ២០១៩ (មានវីដេអូ)
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩


អត្ថបទទាក់ទង