ចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់៧០នាក់ និងជាច្រើននាក់ទៀតកំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយសារការវាយប្រហារពីរលកកម្តៅដ៏ខ្លាំងនៅឥណ្ឌា
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

ឥណ្ឌា៖ បណ្តាទីក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា បាននិងកំពុងប្រឈមមុខនូវហានីភ័យនៃរលកកម្តៅដ៏ខ្លាំងកាលពីខែមុន ដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតកើនដល់៧០នាក់។